FANDOM


Crusadia Arboria
(しん)(じゅ)のパラディオン
CrusadiaArboria-CYHO-EN-C-1E
 Tên Việt Thập Tự Chinh Thần Mộc
 Tên Nhật (Kana)
しん
じゅのパラディオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
じゅ
のパラディオン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinju no Paradion
 Tên Nhật (Dịch) Palladion of the Divine Tree
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1800
 Mã số 91646304
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.