FANDOM


Crowned by the World Chalice
(せい)(はい)(いただ)()()
CrownedbytheWorldChalice-COTD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
はいを
いただく
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
はい
を戴
いただ
く巫
 Tên Nhật (rōmaji) Seihai o Itadaku Miko
 Tên Nhật (Dịch) Priestess Crowned by the Star Chalice
 Tên Hàn 성잔을 받드는 무녀
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Normal
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 95511642
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.