Crowley the Origin of Prophecy
()(どう)(げん)(てん) クロウリー
CrowleytheFirstPropheseer-DUPO-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
げん
てん クロウリー
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
げん
てん
クロウリー
 Tên Nhật (rōmaji) Madōgenten Kurourī
 Tên Nhật (Dịch) Magical Original Text - Crowley
 Tên Hàn 마도원전 크로울리
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Mã số 50756327
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.