FANDOMCrossed Souls, hay là Crossover Souls (クロスオーバー・ソウルズ Kurosuōbā Souruzu) tại OCG, là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG). Nó là set thứ 4 trong series thứ 9 của OCG, nối tiếp Secrets of Eternity và trước Clash of Rebellions.

Đặc trưng

Phân tích

Trong OCG, có 5 lá bài mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Tổng số là 90 lá bài. Tính cả những lá bài được phát hành nhiều hơn 1 rarity, thì có 113 lá bài. Bao gồm:

Trong TCG có 9 lá bài mỗi gói, 24 gói tăng cường mỗi hộp và 12 hộp trưng bày mỗi thùng. Set này chứa 100 lá bài hay 106 trong Master Set. Bao gồm:

Thư viện

Danh sách

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.