FANDOM


Cross Over
クロス・オーバー
CrossOver-SR09-JP-OP
 Tên Việt Vững Bước Vượt Qua
 Tên Nhật クロス・オーバー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurosu Ōbā
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.