FANDOM


Criosphinx
クリオスフィンクス
Criosphinx
Nhóm liên quan Sphinx
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1200/2400
Mã số 18654201
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú bị trả lại từ sân về tay của chủ sở hữu, chủ sở hữu của quái thú bị trả lại chọnđưa 1 lá bài từ tay của họ xuống Mộ bài.
English Description
When a monster is returned from the field to the owner's hand, the owner of the returned monster selects and sends 1 card in their hand to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.