Crimson Nova the Dark Cubic Lord
(あん)(こく)(ほう)(かい)(しん)クリムゾン・ノヴァ
CrimsonNovatheDarkCubicLord-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
ほう
かい
しんクリムゾン・ノヴァ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ほう
かい
しん
クリムゾン・ノヴァ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Hōkaishin Kurimuzon Nova
 Tên Nhật (Dịch) Crimson Nova the Dark Direction World God
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Mã số 30270176
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.