Crimson Blader
クリムゾン・ブレーダー
CrimsonBlader-LC5D-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Nộ Xích Kiếm Khách
 Tên Nhật クリムゾン・ブレーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurimuzon Burēdā
 Tên Hàn 크림즌 블레이더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 80321197
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.