FANDOM


Creator God ((そう)(ぞう)(しん) Sōzōshin) là một Loại Quái thú độc quyền chỉ dành cho "The Creator God of Light, Horakhty", vị Thần Ai Cập tối cao. Sự độc quyền này mang ngụ ý rằng đây là vị thần tối cao, có tầm quan trọng vượt trội so với các vị Thần khác mang Hệ-DIVINE.

"The Creator God of Light, Horakhty" đã được Triệu hồi trong anime và manga Yu-Gi-Oh! Duel Monsters bởi Atem(Yami Yugi) khi anh ta đã Triệu hồi được ba vị Thần là Obelisk, OsirisRa trước đó.

Hình minh họa

TheCreatorGodofLightHorakhty
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.