FANDOM


Cracking Dragon
クラッキング・ドラゴン
CrackingDragon-COTD-JP-SR
 Tên Việt Phân Diệt Long
 Tên Nhật クラッキング・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurakkingu Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Mã số 60349525
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.