FANDOM


Counselor Lily
メンタル・カウンセラー リリー
CounselorLily-TDGS-EN-SR-1E
 Tên Nhật メンタル・カウンセラー リリー
 Tên Hàn 멘탈 카운셀러 릴리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Tuner
 CÔNG / THỦ 400 / 1500
 Mã số 05519829
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.