FANDOM


Copycat
  • Nhật: ものマネ幻想師
  • Kana: ものマネげんそうし
  • Romaji: Monomane Gensōshi
  • Việt: Nhà Ảo Thuật Nhân Bản
Loại bài

Illusion

Thuộc tính

Thông thường

Sao chép một lá bài đã được chơi bởi đối phương. Tuy nhiên bạn không thể sao chép Bài Quái thú trử khi bạn có "puppet".

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Copycat Copies a card played by your opponent. However you cannot copy Monster Cards unless you have a "puppet".
Nhật 相手が場に出したカードをコピーする。ただし「操り人形」がなければモンスターはコピーできない。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.