FANDOM


Copycat
ものマネ(げん)(そう)()
Copycat-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Chuyên Gia Sao Chép
 Tên Nhật (Kana) ものマネ
げん
そう
 Tên Nhật (Chuẩn) ものマネ幻
げん
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Monomane Gensōshi
 Tên Nhật (Dịch) Mimic Illusionist
 Tên Hàn 흉내쟁이 환술사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 26376390
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.