FANDOM


Contrast Hero Chaos
  • Nhật: C・HERO カオス
  • Kana: コントラストヒーロー カオス
  • Romaji: Kontorasuto Hīrō Kaosu
  • Việt: Người Hùng Tương Nghịch Hỗn Sĩ
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

9 ★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3000 / 2600

Nguyên liệu Dung hợp

Trong khi ngửa mặt trên sân, lá này cũng là Hệ QUANG. Một lần trong lượt, (Hiệu ứng Nhanh: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt trên sân; phủ nhận các hiệu ứng của mục tiêu đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Contrast Hero Chaos This card's Attribute is also treated as LIGHT. Negate the effects of 1 card on the field.
Nhật このカードの属性は「光」としても扱う
場上のカード1枚の効果を無効にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.