FANDOM


Contrast HERO Chaos
C・HERO(コントラストヒーロー) カオス
ContrastHEROChaos-SDHS-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Tương Nghịch Hỗn Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
C・HERO
コントラストヒーロー カオス
 Tên Nhật (Chuẩn) C・HERO
コントラストヒーロー
カオス
 Tên Nhật (rōmaji) Kontorasuto Hīrō Kaosu
 Tên Hàn 콘트라스트 히어로 카오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2600
 Mã số 23204029
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.