FANDOM


Contract with the Abyss
()(らく)との(けい)(やく)
ContractwiththeAbyss-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Khế Ước với Địa Ngục
 Tên Nhật (Kana)
らくとの
けい
やく
 Tên Nhật (Chuẩn)
らく
との契
けい
やく
 Tên Nhật (rōmaji) Naraku tono Keiyaku
 Tên Nhật (Dịch) Contract with Hell
 Tên Hàn 나락과의 계약
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 69035382
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.