Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Contract of Destiny
(うん)(めい)(けい)(やく)
 Tên Việt Giao Kèo Định Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
うん
めいの
けい
やく
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
めい
の契
けい
やく
 Tên Nhật (rōmaji) Unmei no Keiyaku
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa