FANDOM


Contract Laundering
契約洗浄(リース・ロンダリング)
ContractLaundering-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Thanh Tẩy Khế Ước
 Tên Nhật (Kana)
契約洗浄
リース・ロンダリング
 Tên Nhật (Chuẩn) 契約洗浄
リース・ロンダリング
 Tên Nhật (rōmaji) Rīsu Raundaringu
 Tên Nhật (Dịch) Lease Laundering
 Tên Hàn 리스 론더링
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46259438
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.