FANDOM


Construction Train Signal Red
(こう)(さく)(れっ)(しゃ)シグナル・レッド
ConstructionTrainSignalRed
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1000/1300
Mã số 34475451
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn, và nếu làm vậy, chuyển mục tiêu tấn công sang lá này và tiến hành tính toán thiệt hại. Lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu.
English Description
When your opponent's monster declares an attack: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, change the attack target to this card and proceed to damage calculation. This card cannot be destroyed by that battle.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.