FANDOM


Condemned Maiden
(しつ)(らく)(せい)(じょ)
CondemnedMaiden-PRIO-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
しつ
らくの
せい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しつ
らく
の聖
せい
じょ
 Tên Hàn 실락의 성녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 68018709
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác