FANDOM


Condemned Darklord
(しつ)(らく)()(てん)使()
CondemnedDarklord-LVP2-JP-OP
 Tên Việt Thất Lạc Đọa Thiên Sứ
 Tên Nhật (Kana)
しつ
らくの
てん
使
 Tên Nhật (Chuẩn)
しつ
らく
の堕
てん
使
 Tên Nhật (rōmaji) Shitsuraku no Datenshi
 Tên Nhật (Dịch) Fallen Angel of Paradise Lost
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.