FANDOM


Commander Covington
督戦官コヴィントン
CommanderCovington-LCYW-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Machina
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1000/600
Mã số 22666164
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đưa 1 lá bài mặt-ngửa "Machina Soldier", "Machina Sniper", và "Machina Defender" mà bạn điều khiển xuống Mộ bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Machina Force" từ trên tay hoặc Bộ bài chính của bạn
English Description
You can send 1 face-up "Machina Soldier", "Machina Sniper", and "Machina Defender" you control to the Graveyard; Special Summon 1 "Machina Force" from your hand or Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.