FANDOM


Command Knight
コマンド・ナイト
CommandKnight-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật コマンド・ナイト
 Tên Hàn 커맨드 나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1900
 Mã số 10375182
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.