FANDOMCold Fusion
  • Nhật: フュージョン・フリージング
  • Romaji: Fyūjon Furījingu
  • Việt: Dung Hợp Đóng Băng
Khác:
Fusion Freezing
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Dung hợp trên sân; tiêu diệt mục tiêu đó. Sau đó, nếu tất cả Nguyên liệu Dung hợp mà đã được dùng cho việc Triệu hồi Dung hợp của nó ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng. Nếu bạn làm thế, đặt 1 "Ice Counter" lên mỗi quái thú được Triệu hồi.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cold Fusion This trap card allows the player to destroy a fusion monster summoned by the opposing monster. The fusion material monsters used will be brought back on the opposing player's field, and each of them will have Ice Counter placed on them.
Nhật 素材となったモンスターを相手場に戻し、召喚した融合モンスターを破壊する。場に戻ったモンスターに「アイス・カウンター」を1つ乗せる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.