FANDOM


Code Talker
コード・トーカー
CodeTalker-SD34-JP-C
 Tên Việt Mã Luận Đồ
 Tên Nhật コード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Kōdo Tōkā
 Tên Hàn 코드 토커
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1300 / 2
 Mã số 53413628
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.