FANDOM


Code Radiator
コード・ラジエーター
CodeRadiator-SD34-JP-SR
 Tên Việt Kẻ Tản Nhiệt Bộ Mã
 Tên Nhật コード・ラジエーター
 Tên Nhật (rōmaji) Kōdo Rajiētā
 Tên Hàn 코드 라디에이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 800
 Mã số 75130221
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.