FANDOM


Code Generator
コード・ジェネレーター
CodeGenerator-ST19-JP-NPR
 Tên Việt Kẻ Truyền Tải Bộ Mã
 Tên Nhật コード・ジェネレーター
 Tên Nhật (rōmaji) Kōdo Jenerētā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 500
 Mã số 30114823
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.