FANDOM


Cockadoodledoo
こけコッコ
Cockadoodledoo-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật こけコッコ
 Tên Nhật (rōmaji) Koke Kokko
 Tên Hàn 꼬꼬댁꼬꼬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 2000
 Mã số 42338879
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.