FANDOM


Coach Soldier Wolfbark
(ねっ)(けつ)(じゅう)()ウルフバーク
CoachSoldierWolfbark-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ねっ
けつ
じゅう
しウルフバーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねっ
けつ
じゅう
ウルフバーク
 Tên Hàn 열혈수사 울프바크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 03534077
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.