FANDOMCoach Captain Bearman
(ねっ)(けつ)(じゅう)(おう)ベアーマン
CoachCaptainBearman-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ねっ
けつ
じゅう
おうベアーマン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねっ
けつ
じゅう
おう
ベアーマン
 Tên Hàn 열혈수왕 베어맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2700
 Mã số 67136033
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.