Cloudian Token
雲魔物(クラウディアン)トークン
CloudianToken-YGOO-EN-VG.png
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアントークン
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuraudian Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fairy / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.