FANDOM


Clock Wyvern
クロック・ワイバーン
ClockWyvern-SOFU-EN-R-1E
 Tên Việt Phi Biểu Long
 Tên Nhật クロック・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurokku Waibān
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 21830679
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.