FANDOM


Clock Spartoi
クロック・スパルトイ
ClockSpartoi-SOFU-EN-R-1E
 Tên Việt Biểu Quản Binh
 Tên Nhật クロック・スパルトイ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurokku Suparutoi
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 800 / 2
 Mã số 04478086
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.