FANDOM


Clock Resonator
クロック・リゾネーター
ClockResonator-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Đồng Hồ
 Tên Nhật クロック・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Kurokku Rizonētā
 Tên Hàn 클락 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 77087109
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.