FANDOM


Clashing Souls
ぶつかり()(たましい)
ClashingSouls-20AP-JP-UPR
 Tên Việt Linh Hồn Xung Đột
 Tên Nhật (Kana) ぶつかり
あう
たましい
 Tên Nhật (Chuẩn) ぶつかり合
う魂
たましい
 Tên Nhật (rōmaji) Butsukariau Tamashī
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 57496978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.