FANDOM


Clara & Rushka, the Ventriloduo
(ふく)()(じゅつ)()クララ(アンド)ルーシカ
ClaraRushkatheVentriloduo-EXFO-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふく
じゅつ
しクララ
アンドルーシカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふく
じゅつ
クララ&
アンド
ルーシカ
 Tên Nhật (rōmaji) Fukuwajutsushi Kurara Ando Rūshika
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 0 / 1
 Mã số 01482001
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.