FANDOMCircuit Break là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game(OCG) and Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Đây là set thứ 2 trong Series 10 của OCG, nối tiếp Code Of The Duelist.[1] và trước Extreme Force.

Đặc điểm

 • Bao gồm bài được sử dụng bởi Revolver và Go Onizuka.
 • Bao gồm thành viên/hỗ trợ cho các archetype "Gouki", "Mermail" và "Fire King".
 • Giới thiệu archetype mới "vullet" và hỗ trợ lần đầu cho archetype "Metaphys" trong OCG/TCG.

Phân tích

Bản OCG có 5 lá mỗi gói và 30 gói 1 hộp. Set có tổng cộng 80 lá hoặc 103 lá trong bản Master Set:

 • 1 lá Holographic Rare
 • 6 lá Ultimate Rare
 • 16 lá Secret Rare
 • 6 lá Ultra Rare (có cả dạng Ultimate Rare và Secret Rare)
 • 10 lá Super Rare (có cả dạng Secret Rare)
 • 18 lá Rare
 • 46 lá Common

Danh sách

Tham khảo

 1. "The Organization | [OCG] Circuit Break". YGOrganization. March 13, 2017. https://ygorganization.com/ocg-circuit-break/. Retrieved March 13, 2017.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.