FANDOM


Cir, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() ガトルホッグ
CirMalebrancheoftheBurningAbyss-DUEA-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き ガトルホッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
ガトルホッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Gatoruhoggu
 Tên Nhật (Dịch) Guttlehog, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 57143342
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.