FANDOM


Cipher Wing
光波翼機(サイファー・ウィング)
CipherWing-DPDG-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Ba Dực
 Tên Nhật (Kana)
光波翼機
サイファー・ウィング
 Tên Nhật (Chuẩn) 光波翼機
サイファー・ウィング
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Wingu
 Tên Hàn 사이퍼 윙
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 81974607
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.