FANDOM


Cipher Twin Raptor
光波双顎機(サイファー・ツイン・ラプトル)
CipherTwinRaptor-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Ba Song Nhục Long
 Tên Nhật (Kana)
光波双顎機
サイファー・ツイン・ラプトル
 Tên Nhật (Chuẩn) 光波双顎機
サイファー・ツイン・ラプトル
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Tsuin Raputoru
 Tên Hàn 사이퍼 트윈 랩토르
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 800
 Mã số 21999001
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.