FANDOM


Cipher Soldier
サイファー・スカウター
CipherSoldier-OP03-EN-C-UE
 Tên Nhật サイファー・スカウター
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Sukautā
 Tên Nhật (Dịch) Cipher Scouter
 Tên Hàn 사이퍼 스카우터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1350 / 1800
 Mã số 79853073
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.