FANDOM


Cipher Etranger
光波異邦臣(サイファー・エトランゼ)
CipherEtranger-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Ba Ngoại Quốc
 Tên Nhật (Kana)
光波異邦臣
サイファー・エトランゼ
 Tên Nhật (Chuẩn) 光波異邦臣
サイファー・エトランゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifā Etoranze
 Tên Hàn 사이퍼 에트랑제
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 79094383
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.