FANDOM


Chthonian Emperor Dragon
ヘルカイザー・ドラゴン
ChthonianEmperorDragon-TAEV-EN-UR-1E
 Tên Nhật ヘルカイザー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Herukaizā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Hell Kaiser Dragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 95888876
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.