FANDOM


Chrysalis Pinny
(コクーン)・ピニー
ChrysalisPinny-TAEV-EN-C-UE
 Tên Việt Kén Tằm Tiểu Yến
 Tên Nhật (Kana)
コクーン・ピニー
 Tên Nhật (Chuẩn)
コクーン
・ピニー
 Tên Nhật (rōmaji) Kokūn Pinī
 Tên Nhật (Dịch) Cocoon Pinny
 Tên Hàn 코쿤 피니
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 700
 Mã số 29246354
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.