FANDOM


Chrysalis Mole
(コクーン)・モーグ
ChrysalisMole-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Kén Tằm Tiểu Thử
 Tên Nhật (Kana)
コクーン・モーグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
コクーン
・モーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Kokūn Mōgu
 Tên Nhật (Dịch) Cocoon Moole
 Tên Hàn 코쿤 모그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 100
 Mã số 42239546
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.