FANDOM


Chronomaly Sol Monolith
先史遺産ソル・モノリス
ChronomalySolMonolith
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 600/600
Mã số 93543806
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Chronomaly" bạn điều khiển; Cấp sao của nó trở thành 6. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú nào vào lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, trừ quái thú "Chronomaly".
English Description
Once per turn: You can target 1 "Chronomaly" monster you control; its Level becomes 6. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except "Chronomaly" monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.