Chronomaly Golden Jet
先史遺産 ゴールデン・シャトル
ChronomalyGoldenJet.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1300/1400
Mã số 88552992
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể tăng Cấp sao của tất cả quái thú "Chronomaly" bạn hiện đang điều khiển thêm 1.
English Description
Once per turn: You can increase the Levels of all "Chronomaly" monsters you currently control by 1.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.