Chronomaly Colossal Head
先史遺産(オーパーツ) コロッサル・ヘッド
ChronomalyColossalHead.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 800/1600
Mã số 52158283
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công Cấp 3 sao trở lên trên sân; chuyển nó sang Thế Thủ mặt-ngửa hoặc mặt-úp. Hiệu ứng của "Chronomaly Colossal Head" chỉ có thể dùng một lần trong lượt.
English Description
You can banish this card from your Graveyard to target 1 Level 3 or higher Attack Position monster on the field; change it to face-up or face-down Defense Position. The effect of "Chronomaly Colossal Head" can only be used once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.