FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |tennhat = 先史遺産 コロッサル・ヘッド |hinhanh = ChronomalyColossalHead.png |archetype = Chro…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{CardTable
 
{{CardTable
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
|tennhat = 先史遺産 コロッサル・ヘッド
+
|tennhat = {{Ruby|先史遺産|オーパーツ}} コロッサル・ヘッド
 
|hinhanh = ChronomalyColossalHead.png
 
|hinhanh = ChronomalyColossalHead.png
 
|archetype = Chronomaly
 
|archetype = Chronomaly
Dòng 11: Dòng 11:
 
|maso = 52158283
 
|maso = 52158283
 
|efftype = [[Ignition]], [[Condition]]
 
|efftype = [[Ignition]], [[Condition]]
|hieuung = Bạn có thể [[loại ra ngoài]] lá này từ [[Mộ bài]] của bạn để chọn [[mục tiêu]] 1 [[quái thú]] [[Thế Công]] [[Cấp]] 3 sao trở lên trên [[sân]]; chuyển nó sang [[Thế Thủ]] [[mặt-ngửa]] hoặc [[mặt-úp]]. [[Hiệu ứng]] của "Chronomaly Colossal Head" chỉ có thể dùng một lần trong [[lượt]].
+
|hieuung = Bạn có thể [[trục xuất]] lá này từ [[Mộ bài]] của bạn để chọn [[mục tiêu]] 1 [[quái thú]] [[Thế Công]] [[Cấp]] 3 sao trở lên trên [[sân]]; chuyển nó sang [[Thế Thủ]] [[mặt-ngửa]] hoặc [[mặt-úp]]. [[Hiệu ứng]] của "Chronomaly Colossal Head" chỉ có thể dùng một lần trong [[lượt]].
 
|engdes = You can banish this card from your Graveyard to target 1 Level 3 or higher Attack Position monster on the field; change it to face-up or face-down Defense Position. The effect of "Chronomaly Colossal Head" can only be used once per turn.
 
|engdes = You can banish this card from your Graveyard to target 1 Level 3 or higher Attack Position monster on the field; change it to face-up or face-down Defense Position. The effect of "Chronomaly Colossal Head" can only be used once per turn.
|maker = YugiOH}}
+
}}

Bản hiện tại lúc 08:11, ngày 8 tháng 8 năm 2014

Chronomaly Colossal Head
先史遺産(オーパーツ) コロッサル・ヘッド
ChronomalyColossalHead
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 800/1600
Mã số 52158283
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công Cấp 3 sao trở lên trên sân; chuyển nó sang Thế Thủ mặt-ngửa hoặc mặt-úp. Hiệu ứng của "Chronomaly Colossal Head" chỉ có thể dùng một lần trong lượt.
English Description
You can banish this card from your Graveyard to target 1 Level 3 or higher Attack Position monster on the field; change it to face-up or face-down Defense Position. The effect of "Chronomaly Colossal Head" can only be used once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.