FANDOM


Chronomaly Cabrera Trebuchet
先史遺産カブレラの投石機
ChronomalyCabreraTrebuchet
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 0/1800
Mã số 20154092
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Chronomaly" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; ATK của nó trở thành 0 cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn: You can Tribute 1 other "Chronomaly" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0 until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.